OK
سيستمهاي پر ظرفيت دیجیتال و هایبرید سانترال پاناسونیک  panasonic pbx

 

سيستمهاي پر ظرفيت  سانترال پاناسونیک  panasonic pbax

فروشگاه اسکویی  irpanasonic.com   نمایندگی پاناسونیک  پاناسونيك  panasonic.ae   تلفن پاناسونیک  ip-pbx  سانترال پاناسونیک فکس پاناسونیک  بیسیم پاناسونیک  panasonic ip  نمایندگی مرکزی پاناسونیک  ip  باناسونيك  باناسونیک  لایسنس پاناسونیک  VoIP  لایسنس باناسونيك   سانترال IP PBX  


 KX-TDA100
  سانترال پاناسونیک  panasonic pbx

دارای حداکثر 96 پورت (جمع داخلی و شهری) بدون در نظر گرفتن کارت MEC

امکان حداکثر 64 خط شهری قابل افزایش تا  120 کانال با  PRI 30 x 4
و
امکان 64 خط داخلی قابل افزایش تا 160 داخلی با کارت MEC                                                             
 اطلاعات بیشتر

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.
 

پاناسونیک KX-TDA100 Panasonic , سانترال KX-TDA100 پاناسونیک , TDA100BX , TDA100CX , TDA100CE , TDA100SN , سانترال پاناسونیک همراه با پاور TDA0104 , کارت سانترال KX-TDA100 , لایسنس سانترال پاناسونیک , نمایندگی سانترال و تلفنهای سانترال پاناسونیک , tde100 سانترال


 KX-TDA100D
  سانترال پاناسونیک  panasonic pbx

دارای حداکثر 180 پورت (جمع داخلی و شهری)

امکان حداکثر 112 خط شهری قابل افزایش تا  120 کانال با  PRI 30 x 4
و
امکان حداکثر  176 خط داخلی

(این دستگاه تلفنهای هایبرید را پشتیبانی نمیکند، از جمله تلفن KX-T7730 , ... )


                                                              
اطلاعات بیشتر

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.
 

پاناسونیک KX-TDA100D Panasonic , سانترال KX-TDA100D پاناسونیک , TDA100DBX , TDA100DBP , TDA100DBA , TDA100DBX , سانترال پاناسونیک همراه با پاور TDA0104 , کارت سانترال KX-TDA100D , لایسنس سانترال پاناسونیک , نمایندگی سانترال و تلفنهای سانترال پاناسونیک


 KX-TDA200
  سانترال پاناسونیک  panasonic pbx

دارای حداکثر 160 پورت (جمع داخلی و شهری) بدون در نظر گرفتن کارت MEC

امکان حداکثر 128 خط شهری
و
امکان حداکثر  128 خط داخلی قابل افزایش تا 256 داخلی با کارت MEC                                                              
اطلاعات بیشتر

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.
 

پاناسونیک  TDA200 Panasonic , سانترال kx-tda200 پاناسونیک , پاور tda0103 پاناسونیک , tde200 سانترال


 KX-TDA600
  سانترال پاناسونیک  panasonic pbx

دارای حداکثر 1024 پورت (جمع داخلی و شهری)

امکان حداکثر 640 خط شهری
و
امکان حداکثر  640 خط داخلی تا 1120 داخلی با استفاده از DXDP                                                              
اطلاعات بیشتر

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.
 

پاناسونیک  TDA600 Panasonic , سانترال kx-tda600 پاناسونیک , پاور tda0103 پاناسونیک , tde600 سانترال


 KX-TDA620
  سانترال پاناسونیک  panasonic pbx


شلف (کابین) اضافه برای دستگاه 
TDA600  که حداکثر 3 کابین بیشتر به  TDA600  نمیتوان اضافه کرد.


                                                              
اطلاعات بیشتر
 

پاناسونیک  TDA620 Panasonic , سانترال kx-tda620 پاناسونیک , پاور tda0103 پاناسونیک  , panasonic extra cabin , کابین اضافه پاناسونیک tda620 , tde620

سانترال ip   ip pbx سانترال ip پاناسونیک     panasonic ip pbx
* امکان موجود نبودن بعضی از لوازم بالا در داخل کشور امری طبیعی است.
* با تغییرات ورژن، امکان تغییر توضیحات بالا خیلی زیاد میباشد.
* امکان تغییر اطلاعات بالا بدون هیچ اطلاعی وجود دارد
.
 
 
دستگاه سانترال IP     سیستم سانترال پاناسونیک Hybrid IP PBX      فروش محصولات و تجهیزات VoIP، گوشی شبکه IP Phone سانترال    panasonic.ir   panasonic.com     sip   سانترال    sip-pbx  سانترال  sip server
 irpanasonic.com   -   irpanasonic.ir  -  panasonic.co.ae  -  panasonic.ae  -  oskueistore.com  -  Avaya.ir  -  Novincom.com - سیسکو - روتر - سوئیچ - سوییچ - آوایا - cisco